Проект рішення

УКРАЇНА

ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
РАХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА (ПОЗАЧЕРГОВА) СЕСІЯ VI СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Від «17» травня 2013року № ______
смт Вел. Бичків

«Про затвердження Порядку проведення
громадських слухань щодо врахування
громадських інтересів під час розроблення
проектів містобудівної документації в
сел. Великий Бичків»

Керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, сесія Великобичківської селищної ради, –

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Порядок проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації в сел. Великий Бичків. (Додаток 1)

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, благоустрою, комунального обслуговування, земельних відносин та екології селищної ради.

За дане рішення проголосували:
За –
Проти –
Утримались –

Селищний голова О.Д. Зеленко
проект
(додаток 1)
Порядок проведення громадських слухань щодо
врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації в сел. Вел.Бичків

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації в сел. Вел. Бичків: генерального плану селища, планів зонування та детальних планів територій (далі – містобудівна документація).
2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
* генеральний план селища – містобудівна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території міста;
* детальний план території – містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території;
* містобудівна документація – затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій;
* план зонування території (зонінг) – містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.
3. Проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проектах містобудівної документації здійснюється під час розроблення відповідних проектів містобудівної документації.
4. Рішення про розроблення містобудівної документації, за зверненням замовника, приймає селищна рада.
5. Виконавчий комітет забезпечує:
* оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення проектів містобудівної документації з прогнозованими правовими, економічними та екологічними наслідками;
* оприлюднення розроблених проектів містобудівної документації і доступ громадськості до зазначеної інформації;
* реєстрацію, розгляд та узагальнення пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації;
* узгодження спірних питань між громадськістю і замовниками проектів містобудівної документації через погоджувальну комісію;
* оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації.
6. Виконавчий комітет селищної ради оприлюднює у двотижневий строк прийняте рішення щодо розроблення проекту містобудівної документації шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Великобичківської селищної ради селищної ради.
Оприлюднення розроблених в установленому законодавством порядку проектів містобудівної документації здійснюється не пізніш, як у місячний строк з дня їх подання розробником до виконавчого комітету селищної ради шляхом розміщення матеріалів (планшетів, макетів) у визначеному виконавчим комітетом місці, ( в адмінбудинку селищної ради, в коридорі другого поверху, та на інформаційному стенді).
7. Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації має містити:
* інформацію про мету, склад та зміст містобудівної документації, викладену у скороченій та доступній для широкої громадськості формі;
* основні техніко-економічні показники, зокрема графічні матеріали, що відображають зміст містобудівної документації;
*відомості про замовника та розробника проектів містобудівної документації та підстави для їх розроблення;
* інформацію про місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної документації;
* інформацію про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій;
* відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій;
* інформацію стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, публічні конференції тощо)

Осіб, які забезпечують роботу з розгляду пропозицій громадськості, призначає виконавчий комітет селищної ради. Зазначені особи є відповідальними за автентичність проектів містобудівної документації.

8. Підставою для подання пропозицій до проектів містобудівної документації виконавчому комітету є повідомлення про початок процедури їх розгляду.
9. Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:
– повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
– юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
– власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації та на суміжних з нею територіях;
– представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
– народні депутати України, депутати обласних, районних та місцевих рад.
10. Пропозиції, подані особами, не визначеними п.7 цього Порядку або подані після встановленого органом місцевого самоврядування строку, залишаються без розгляду.

Подання, розгляд та врахування пропозицій громадськості

11. Особи, які забезпечують проведення робіт з розгляду пропозицій до проектів містобудівної документації, повідомляють через засоби масової інформації про місце подання таких пропозицій.
12. Пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил.
13. Пропозиції громадськості підлягають реєстрації виконавчим комітетом та розглядаються розробником і замовником проектів містобудівної документації у місячний строк.
За результатами розгляду пропозицій заявнику надається відповідь про їх врахування або обґрунтована відмова.

У разі наявності пропозицій громадськості, рішення про врахування яких розробник і замовник не можуть прийняти самостійно або мають місце спірні питання, особи, які забезпечують роботу з розгляду пропозицій громадськості, повідомляють про це виконавчий комітет для прийняття останнім рішення про утворення погоджувальної комісії (далі – комісія).
14. Комісія утворюється за рішенням виконавчого комітету у тижневий строк після закінчення строку подання пропозицій громадськості.
Склад комісії встановлює виконавчий комітет у кількості не менше як 25 та не більше як 55 осіб.
15. Головою комісії є посадова особа виконавчого комітету Великобичківської селищної ради.
До складу комісії входять:
– посадові особи органу місцевого самоврядування;
– представники органів у сфері земельних ресурсів, природоохоронного і санітарно-епідеміологічного контролю містобудування та архітектури, охорони культурної спадщини та інших органів державної влади;
– представники професійних об’єднань та спілок архітектури і науковці;
– уповноважені представники громадськості, які обираються під час громадських слухань.
Кількість представників громадськості повинна становити не менш як 50 і не більш як 70 відсотків загальної чисельності членів комісії, з них не менш як 30 відсотків – представників громадських організацій та професійних об’єднань.
16. Комісія у двотижневий строк розглядає спірні питання та приймає рішення про врахування або мотивоване відхилення таких пропозицій.
17. Засідання комісії є правоможним, якщо у ньому взяли участь не менше двох третин її членів (з них не менше половини – представників громадськості).
Рішення комісії приймаються більшістю присутніх членів та оформляються відповідним протоколом.
Урегульовані комісією спірні питання між сторонами є підставою для внесення змін до проекту містобудівної документації.
У разі неспроможності комісії врегулювати спірні питання між сторонами остаточне рішення приймає селищна рада під час затвердження містобудівної документації.
18. Оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації здійснюється у двотижневий строк з дня їх прийняття шляхом опублікування в засобах масової інформації.
19. Фінансування заходів щодо розгляду пропозицій громадськості здійснюється за рахунок органів місцевого самоврядування або інших джерел, не заборонених законом (ст. 10 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).
20. Містобудівна документація затверджується Великобичківською селищною радою протягом 30 днів – для планів зонування та детальних планів територій, трьох місяців – для генерального плану міста з дня їх подання) ст.ст. 17,18,19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
21. Затвердження проектів містобудівної документації без проведення процедури розгляду пропозицій громадськості забороняється, а матеріали щодо розгляду таких пропозицій є невід’ємною складовою частиною зазначеної документації.

Секретар селищної ради В.Ф. Божук

Збільшити шрифт
Контрастна тема